VITA PRIMA 135

VITA PRIMA 135


Idejna zasnova VITA PRIMA 135 je zasnovana z mislijo na štiričlansko družino, ki si želi moderne hiše z visoko kolensko steno. V pritličju se poleg tehničnega prostora in dnevnega prostora in dnevnega wcja nahaja še odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo, za mirnejše delo od doma pa je tukaj še nekoliko odmaknjen dnevni prostor. V nadstropju pa se nahajata dve svetli otroški sobi, spalnica z garderobo in velika družinska kopalnica.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto površina 133,79 m²
 • Pritličje 70,27 m²
 • 1. nadstropje 63,52 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 11,27 m x 7,67 m
 • Naklon strehe 35°
 • Višina kolenske stene 200 cm
 • Tip strehe Dvokapna streha, Brez napušča

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,106 – 0,110 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,115 – 0,121 W/m² K
 • Potrebna energija za ogrevanje: 14,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za ogrevanje: 13 W / m²
  Potrebna energija za hlajenje: 3,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za hlajenje: 3 W / m²
  Skupna potrebna primarna energija71 kWh / m² a

  Uporabljeni parametri pri izračunu toplotnih karakteristik
  Metodologija: PHPP (v8 – 2013)
  Referenčna klima: Slovenija (Ljubljana)

  Zero Energy House

Program hiše

 • Predsoba
 • Dnevni WC
 • Tehnični prostor
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Delavni kotiček
 • Spalnica z garderobo
 • Otroški sobi
 • Kopalnica

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Pritljičje

Nadstropje

Izračun cene

Faza gradnje

SISTEM OPTIMA

SISTEM DOH

VITA PRIMA 135

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

 

 

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.

Napušči oblečeni v fasado in celoten viden les na zunanjosti objekta je zaščiten z ALU oblogami.

Hiša brez napuščev pomeni modernejšo izvedbo VITA PRIMA, celoten viden les na zunanjosti objekta je  zaščiten z ALU oblogami.