VITA PRIMA 190

VITA PRIMA 190


Namenjena je vsem, ki si želite večjo hišo in večje stanovanjske prostore, kljub temu pa želite ali morate slediti klasični slovenski arhitekturi s podolgovatim tlorisom in dvokapno streho. Pritličje vam ponuja razkošen in v celoti odprt bivalni prostor, ki se preko leseno-steklene konstrukcije odpira v naravo. Mansarda je namenjena počitku ali mirnemu delu, v njej pa se nahajajo zelo prijetni in svetli otroški sobi ter velika spalnica z garderobo.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto površina 189,16 m²
 • Pritličje 99,51 m²
 • 1. nadstropje 89,65 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 11,27 m x 8,87 m
 • Naklon strehe 35°
 • Višina kolenske stene 130 cm
 • Tip strehe Dvokapna streha

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,098 – 0,106 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,099 – 0,115 W/m² K
 • Potrebna energija za ogrevanje: 14,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za ogrevanje: 13 W / m²
  Potrebna energija za hlajenje: 3,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za hlajenje: 3 W / m²
  Skupna potrebna primarna energija71 kWh / m² a

  Uporabljeni parametri pri izračunu toplotnih karakteristik
  Metodologija: PHPP (v8 – 2013)
  Referenčna klima: Slovenija (Ljubljana)

  Zero Energy House

Program hiše

 • Vetrolov
 • Dnevni WC
 • Koplanica
 • Savna
 • Tehnična soba
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Dve otroški sobi
 • Koplanica
 • Spalnica z garderobo in kopalnico

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Pritličje

Nadstropje

Izračun cene

Faza gradnje

BREZ NAPUŠČEV

ZAPRTI NAPUŠČI

VIDNI NAPUŠČI

SISTEM OPTIMA

SISTEM DOH

VITA PRIMA 190

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Višina subvencije EKO SKLAD-a je 80,00 €/m² neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, skladna z aktualnim javnim pozivom 73SUB-sNESOB19

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.

Napušči oblečeni v fasado.

Hiša brez napuščev pomeni modernejšo izvedbo VITA PRIMA.