VITA PRIMA Story 163 v2

VITA PRIMA Story 163 v2


VITA PRIMA Story 163 v2 se od prve variante razlikuje tako po obliki strehe kot tlorisu. Ta štirikapna idejna zasnova izpolnjuje potrebe tričlanske družine ali para. Odprt in svetel dnevni prostor se z zunanjim okoljem lepo povezuje preko velikih steklenih površin. Namesto dodatne otroške sobe je v tej idejni zasnovi večja tehnična soba in prostor za shranjevanje dostopen iz zunanje strani.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto površina 163,57 m²
  Kolesarnica 5,79 m²
  Lopa 5,80 m²
  Pokrita garaža 36,02 m²
 • Pritličje 115,96 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 12,56 m x 12,39 m
 • Naklon strehe 25°
 • Tip strehe Zaprti napušč, Štirikapna streha

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,098 – 0,106 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,099 – 0,115 W/m² K
 • Potrebna energija za ogrevanje: 14,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za ogrevanje: 13 W / m²
  Potrebna energija za hlajenje: 3,0 kWh / m² a
  Potrebna toplotna moč za hlajenje: 3 W / m²
  Skupna potrebna primarna energija71 kWh / m² a

  Uporabljeni parametri pri izračunu toplotnih karakteristik
  Metodologija: PHPP (v8 – 2013)
  Referenčna klima: Slovenija (Ljubljana)

  Zero Energy House

Program hiše

 • Prostor za orodje / kolesarnica
 • Vetrolov
 • Tehnična soba
 • Dnevni WC
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Spalnica
 • Kopalnica
 • Otroška soba

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Izračun cene

Faza gradnje

SISTEM OPTIMA

SISTEM DOH

VITA PRIMA Story 163 v2

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Višina subvencije EKO SKLAD-a je 80,00 €/m² neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, skladna z aktualnim javnim pozivom 73SUB-sNESOB19

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.

Napušči oblečeni v fasado.

Hiša brez napuščev pomeni modernejšo izvedbo VITA PRIMA.